Therapie groep

VROUWENGROEP rondom het thema seksueel misbruik

Door seksueel misbruik raak je beschadigd op alle levensgebieden. Je loopt tegen problemen aan waarvan je niet bedenkt dat deze veroorzaakt zijn door de gebeurtenissen in jouw kindertijd. Wij gaan langs al deze levensgebieden om de schade te inventariseren en daarna stappen te zetten naar wat er nodig is voor reparatie. Het is ontzettend fijn om dit in een groep te doen, je zal veel herkenning en steun bij elkaar ervaren.

Regelmatig starten wij, Jeannette Dijkstra van praktijk Voelmoedig en ik, een therapiegroep voor vrouwen rondom het thema seksueel misbruik en geweld. Het programma is zorgvuldig samengesteld, de deelnemers - en wij zelf ook - zijn erg enthousiast!

Thema’s waar wij aandacht aan besteden zijn o.a. veiligheid/onveiligheid, eenzaamheid en depressie, agressie en zelfbescherming, verbinding met jezelf en de ander, wonen in je lijf/dissociatie, seksualiteit, de aanpasser en verlangens/waar wil ik naartoe. Daarnaast stemmen we af op wat er die dag in de groep leeft. Zo werken we met dat wat op de voorgrond ligt. Dat is echt fijn, voor jou als deelnemer.

In het najaar van 2023 starten we een nieuwe groep. De data zijn: 29 september, 13 en 28 oktober, 10 en 25 november en 8 december (let op: dit zijn vrij- of zaterdagen). Je kan je opgeven door een mailtje te sturen naar info@pytheas-therapie.nl. Je ontvangt daarna een inschrijfformulier. Ná aanmelding en vóór de start van de bijeenkomsten is er online een kennismaking / intake met ons van ongeveer een half uur.                                                                                                                       
Aantal deelnemers: 8
Tijden: 10.00 tot 16.30; inloop met koffie 9.30
Locatie: Houten
Investering: € 1.099,-

Heb je interesse of vragen, mail of beter nog, bel mij (06 518 35 927 of info@pytheas-therapie.nl).