Loopbaanplanning

Er doet zich op het werk een situatie voor dat hét moment zou kunnen zijn om je te bezinnen. Er is een dreiging van ontslag, je bent gevraagd om naar ander werk op zoek te gaan, je functie komt te vervallen, etc. Niet echt leuk! En toch… misschien is dit wel het moment om pas op de plaats te maken en voor jezelf uit te zoeken óf je wat anders wilt. En zo ja, hoe en wat anders dan?

Ik help je bij dit onderzoek. Het gaat om vragen als: Wie ben ik? Wat wil ik? Waar voel ik me prettig bij? Wat neem ik mee? Tezamen met wat je kan (ervaring, opleiding) kan je het plaatje van jouw nieuwe baan of functie invullen en gericht gaan zoeken.

Soms kom je tegen dat je het wel ziet maar dat je de stap niet durft te maken. Samen kunnen we dan kijken naar wat je tegenhoudt, de belemmering en naar de overtuiging die hieronder ligt. Uiteindelijk leidt het doorleefd inzicht in hoe het bij jou werkt, tot ruimte voor een blijvende verandering. Want… Niets is mooier om je leven in de volle potentie te kunnen leven.